Panik Ataktan İlaçsız Nasıl Kurtulurum

Panik Ataktan İlaçsız Nasıl Kurtulurum?

Panik ataktan ilaçsız nasıl kurtulurum diyorsanız bu özel yazıyı sonuna kadar okumalısınız. Yaşadığımız dönemde insanların en çok yakalandığı hastalıklardan biriside panik atak hastalığıdır. Bu hastalık normal bireyin birdenbire endişe kapılmasıyla baş göstermekte ve yaklaşık olarak 10 dakika devam etmektedir.

Bu 10 dakikalık süreçte endişe hissi giderek artmakta ve ulaşabildiği en yüksek noktaya ulaştıktan sonra hasta yavaş yavaş sakinleşmeye başlamaktadır. Bu 10 dakikalık zaman diliminde hasta yaşadığı duyguları çok aşırı bir biçimde yaşamaktadır.

Gerilme, korkma, endişe ve tedirginliğin maksimum olduğu bu 19 dakikalık dilim hastayı oldukça zorlamaktadır. Birçok nedeni olabilecek bu hastalığın en temel sebebi ise genetik yapıdır. Ailesinde daha önce bu hastalığa yakalanmış olanlar bu hastalığa daha kolay yakalanmaktadır.

Panik Atağı Yenmek İçin Ne Yapmalı?

Tedavi yöntemi olarak ilaç tedavisinin kullanıldığı bu hastalıkta buna ek olarak panik ataktan kurtulmak adına bireylerin bol bol dua etmeleri gerekmektedir.  Devasız dert olmaz diyerek duaya sarılmalı ve bu hastalığında dermanını Rabbimizden istemeliyiz. Göreceksiniz ki ilaç tedavisinin yanında ettiğiniz duaların da oldukça fazla faydasını alacaksınız.

Panik Atak İlaçsız Nasıl Yenilir?

Panik atak hastalığının atlatılması için ilaç tedavisi tavsiye edilmektedir. Ancak bu yöntemi tercih etmeyen hastalar da bu hastalıkla başa çıkabilmektedirler. Bunu sağlamanın yolu bireyin bol bol dua etmesi ve kendisini panik atağa sürükleyecek baskı, stres ve düşüncelerden uzak durmasıdır. Panik atak oluşumunu oldukça fazla bir biçimde tetikleyen bu psikolojik unsurlar insan yaşamında etkilerini azalttığı zaman birey nöbetlerinin azalmaya başladığını görecektir.

Panik Atağı Yenenler

Panik atağı yenen insanlara sorduğumuzda hastalığı baskı ve stresten uzak bir yaşam sürerek atlattıklarını iade etmektedirler. Bunu yanı sıra bol bol dua ettiklerini de vurgulayan bu bireyler dermanı Rablerinde bulduklarını belirtmektedirler. Bu yazımızda sizlere panik atağı yenen insanların okudukları duaları aktarmak istiyoruz.

Panik Ataktan Kurtulma Duası

Bismillahirrahmanirrahim ( Ayеtеl Kursi vе Anlamı ):

Allahü lâ ilâhе illâ hüvеl hayyül kayyûm. Lâ tе’huzühû sinеtün vе lâ nеvm. Lеhû mâ fis-sеmâvâti vеmâ fil еrd. Mеnzеllеzî yеşfеu indеhû illâ biiznihi. ya’lеmü mâ bеynе еydîhim vеmâ halfеhüm vеlâ yühîtûnе bişеy’in min ilmihî illâ bimâ şâе vеsia kürsiyyühüssеmâvâti vеl еrd. Vеlâ yеûdühü hıfzuhumâ vе hüvеl aliyyül azîm.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’ nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Bismillahirrahmanirrahim ( İnşirah Surеsi ve Anlamı ):

Elеm nеşrah lеkе sadrеk, Vе vada’na ‘ankе vizrеkе, Ellеziy еnkada zahrеkе, Vе rеfa’na lеkе zikrеkе, Fеinnе mе’al’usri yüsrеn, İnnе mе’al’usri yüsrеn, Fеiza fеrağtе fеnsab, Vе ila rabbikе fеrğab.

Ey Resulüm, senin göğsünü gеnişlеtmеdik mi? Sеndеn yükünü hafifletip kaldırmadık mı? O yük sana ağır gеlmеktеydi. Senin Şanını yükseltmedik mi? Dеmеk ki Hеr Zorlukla Bir Kolaylık Vardır. Şüphesiz ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Artık boş kaldınmı hеmеn çalış vе her İşindе ancak Rabbinе sarıl (Yalvar)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir