Aldatan Erkek Pişman Olur Mu

Aldatan Erkek Pişman Olur Mu?

Aldatan Erkek Pişman Olur mu? Aslına bakarsanız bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Ülkemizde aldatılma gerek sevgililik döneminde gerek evlilik döneminde büyük bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Erkeklerin de kadınların da aldatıldığı günümüzde bugünkü yazımızın konusu:

Aldatan erkek pişman olur mu,  bunu ancak kendisi bilebilir. Peki, anlamanın hiç mi yolu yok, diye soracak olursanız belki samimi davranışlar bunu anlamayı sağlayabilir. Yani pişman olduğunu samimi bir dille ifade eden ve yaptığının bir hata olduğunu kabul eden erkekler için pişmanlık duydukları söylenebilir. Ancak günümüzde laçkalaşan ilişkiler pek de böyle seyretmemektedir.

Aldatan Erkek Pişman Olursa

Aldatan Erkek pişman olursa yukarıda da dile getirdiğimiz gibi doğruyu söylediğini ve pişman olduğunu ancak onun davranışlarından anlayabiliriz. Tabii ki bu pişmanlığın bir süre sonra unutulup yeniden bir hataya dönüşmeyeceğinin garantisi olmamaktadır. Bu sebeple kadınlar bir kez aldatıldıklarında hep kuşkuyla yaşamakta, bazıları erkeği affetmemektedir. Bazıları ise maddi yetersizlik, ortak çocukların olması gibi sebeplerle affetmekte ancak hep bir burukluk yaşamaktadır. Bu sebeple annelerin kızlarına hep oku benim gibi olma diye örnek gösterdiği görülmektedir. Sonuç olarak aldatan erkeğin bazen gerçekten pişman olduğu bazen de bunu bir alışkanlık haline getirdiği görülmektedir.

ALDATMAYI HUY HALİNE GETİREN ERKEKLER

Aldatan erkek pişman olur mu başlığı altında ele alacağımız bir diğer konu ise Aldatmayı huy haline getiren erkekler… Bu erkekler genellikle evli olduklarını saklamazlar ve her kadına kolay bir şekilde ilanı aşk edebilirler, sevdiklerini çok kolay söylerler. İnandırma kabiliyetleri çok yüksektir. Ailesine ve çevresine karşı o kadar iyi bir insan profili çizerler ki kimse onların karısını aldatacağını düşünmez. Bunun yanı sıra yanlış bir şey yapacaklarına dahi kimse inanmaz. Bir taraftan güven veren bir taraftan da güven kaybeden bir tarafları vardır. Eşlerine karşı çok sıcak davranırlar, onların ruhlarını okşayacak davranışları çok iyi bilirler. Onları adeta el üstünde tutarlar ve çok usta yalancılardır. Bu tiplerin gerçek karakterlerini sadece birlikte olduğu ya da olmaya çalıştığı diğer kadınlar bilebilir. Onlara karşı evli olduğunu söylemekten çekinmezler. Böyle tipler için pişmanlık pek mümkün bir durum değildir. İyi bir insan gibi yaklaşıp insanların yoksunluklarından faydalanmak isterler. Bunun dışında hem eşine hem de sevgilisine yalan söyleyen her iki kadına da özel hissettiren yalancılar bulunmaktadır. Aldatan erkek pişman olur mu diye sorulduğunda bu erkeklerin pişmanlıkları pek de inandırıcı gelmemektedir.

Aldatan Erkek Ne Zaman Pişman Olur

Aldatma özellikle teknoloji çağının gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla daha da artan bir sosyal problem olarak gündeme gelmektedir. “Aldatan Erkek Ne zaman pişman olur?” sorusunu irdeleyeceğimiz yazımızda öncelikle aldatmayı yaygınlaştıran nedenlere değinelim.

Erkeğin Aldatma Nedenleri

Son dönemde insanların her şeyi daha da kolay elde ettiği çağımızda gittikçe doyumsuz olan insan eş açısından da bir doyumsuzluk yaşamaktadır. Hatta karısını defalarca aldatıp sonrasında pişman olan erkek tiplerini görürüz. Peki, “Aldatan Erkek Ne zaman pişman olur?” Bu sorunun evrensel ya da genel geçer bir cevabını bulmak pek mümkün değildir. Erkeğin aldatma nedenleri için kişisel tercihler ve geçmiş yaşam deneyimleri arasında bir bağlantı bulunduğu vurgulanmaktadır. Yani, bağlanma problemi olan bir erkek geçmişte annesiyle ilgili güven problemleri yaşamış olabilir. Annesi tarafından terk edilmiş ve bütün kadınların bir gün gideceğine inanıyor olabilir. Bu sebeple erkek bir kadını ne kadar çok sevse de ona bağlanmasını engelleyen geçmişten kaynaklı kötü bir deneyimi olabilir. Bunun yanında erkeğin yetiştirilme tarzı ya da babasının annesini sürekli aldatıyor olması erkek için kötü bir rol model olabilir. Şimdi gelelim: “Aldatan erkek ne zaman pişman olur?” sorusunu cevabına… Aslında bu soruyu şöyle de sorabiliriz: “Aldatan erkek pişman olur mu?”

Aldatan erkek pişman olur mu?” sorusunun cevabı da “Aldatan Erkek ne zaman pişman olur?” sorusunun cevabı kadar muğlaktır. Aldatan erkeğin ne zaman pişman olacağı onun aldattığı kadın ile olan ilişkisine bağlı olarak şekillenebilir. Bunun dışında ev içinde yaşanan hastalıklar ya da ölümler bazen erkeğin eşini aldatmasından dolayı pişmanlık duymasına sebep olabilir. Bazı durumlarda ise aldattığı kişinin de erkeği aldatması, yaşadığı ikinci ilişkide aradığını bulamaması gibi sebepler pişmanlığa sebep olabilmektedir. Aldatan erkeğin her zaman pişman olup olmadığını bilmek de mümkün değildir. Bir kısım erkekler karısını aldattıktan sonra geri dönmek isteyip af dilerken bir kısım erkekler ise eşlerinden boşanmak istemektedir. Bazıları ise eşlerinden boşanmadan ikinci bir kadınla yaşamayı tercih etmektedir.

Aldatan erkek ne zaman pişman olur? sorusunun cevabı birçok dış etkene bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kısacası bunun için kesin bir cevap vermek de mümkün olmamaktadır. Aile içinde yaşanan hastalıklar ya da ölümler bazen aldatma söz konusu olsa bile eşlerin bir araya gelmesine sebep olabilmektedir. Bazen eşlerden birinin hastalığı bazen de çocuklardan birinin hastalığı mecburi bir araya gelmeyi sağlayabilir. Bu gibi durumlarda kesin bir pişmanlık olmasa da kişilerin vicdanı rahatsız olabilmektedir.

Aldatan Erkeğin Pişmanlığı Nasıl Belli Olur?

Aldatma her toplumda hem kadın hem de erkek için büyük bir hayal kırıklığıdır. Üstelik çoğunlukla aldatan çiftlerin ikinci eşlerini de aldattıkları görülmektedir. Peki, aldatan erkek pişman olur mu ya da aldatan erkeğin pişmanlığı nasıl belli olur?

Aldatma eyleminin niteliği, aldatılan kişinin bu durumda ne hissettiğini büyük oranda etkilemektedir. Cinsel anlamda aldatılma birçok insan için hazmedilemeyen ve büyük onur kırıcı bir durumdur. Duygusal olarak aldatılma ise kişilere derin bir üzüntü vermektedir. Bir zamanlar aynı yastığa baş koyulan erkeğin, başkasını sevdiğini bilmek kadın için büyük bir azaptır.

Aldatan Erkek Pişman Olur mu?” diye merak eden kadınlar için öncelikle buna genel bir cevap vermemizin mümkün olmadığını belirtelim. Ancak zaman zaman aldatan erkeklerin pişmanlık duyarak tabiri caizse eşlerinin değerini anlayarak onlara geri dönmek istedikleri görülmüştür. “Aldatan erkeğin pişmanlığı nasıl belli olur?” sorusuna birkaç yanıt verilecek olursa şu şekilde ifadeler kullanılabilir:

  • Erkek, karısını aldattığı kişiyle olan ilişkisini sonlandırarak karısı ile yakınlaşma çabasında olması
  • Erkeğin bazı durumlarda karısına onu aldattığı için pişmanlık duyduğunu dile getirmesi ve özür dilemesi
  • Erkeğin aldatma olayından dolayı vicdan azabı duyarak bu davranışından vazgeçmesi durumlarında pişman olduğu anlaşılabilir.

Pişman Olan Erkek Yeniden Aldatır mı?

Aldatan erkeğin pişmanlığı nasıl belli olur?” sorusunun cevabını vermeye çalışırken karşımıza bir başka soru daha çıkmaktadır: “Pişman Olan Erkek Yeniden Aldatır mı?” Bu sorunun cevabı erkeğin karakterine göre değişmektedir. Eğer evli iken erkek vakit geçirdiği başka bir ortamdaki kadına ilgi duymaya başlamışsa bu biraz da elde olmayan bir durumdur. Ancak sadece kadınlarla vakit geçirmek tabiri caizse çapkınlık yapmak için aldatan erkeklerde sapkın bir durum söz konusudur. Her iki durumda da aldatmak hoş görülemez ancak bunu huy haline getirmiş bir erkek pişman olduğunu söylese de durum değişmeyecektir. Sadece anı kurtarmak ve kadının kendisini terk etmesini engellemek için pişman olmuş taklidi yapan erkekler de bulunmaktadır. Aslına bakılırsa yaptığından gerçekten pişman olan bir erkeğin yeniden aldatmaması gerekmektedir. Gerçekten pişman olup olmadığı bu davranışından ölçülebilir. “Aldatan Erkeğin Pişmanlığı nasıl belli olur?” diye merak edenler için belirtmeliyiz ki: Pişmanım deyip yeniden aldatan erkek gerçekten pişman olmamıştır ya da kadınlara karşı bir zaafı vardır. Bu durumda o erkekten uzak durmak kadın için en iyi seçenek olacaktır.

Aldatan Erkeğin Pişman Olduğunu Nasıl Anlarız?

Aldatma maalesef günümüzün büyük bir sosyal problemi haline gelmiştir. Çoğunlukla gönül ilişkilerinde tarafların bir ikinci kişiyle yaşadığı ilişkiye aldatma ismi verilmektedir. Ancak bir de kişilerin birbirlerine karşı dürüst olmamasından kaynaklanan bir aldatma durumu söz konusudur. Peki, aldatan kişiler pişman olur mu? “Aldatan erkeğin pişman olduğunu nasıl anlarız?” Bu yazımızda aldatan erkeğin pişmanlığı üzerinde duracağız.

Aldatan Erkeğin Pişman Olduğu Belli Olur mu?

Toplumumuzda maalesef sık görülen bir durum olan aldatıp sonra pişman olma kanıksanmış bir sosyal problemdir. Hatta kadınlar erkeğin pişman olup kendilerine döneceğine inanırlar. Kocalarını ikinci kadına kaptırmamak için derin bir mücadele içine girerler. Peki, Aldatan Erkeğin Pişman olduğu belli olur mu?

Aldatan erkeğin pişman olduğunu nasıl anlarız?” sorusunun cevabını yana yakıla arayan kadınlar vardır. Bu sorunun kesin bir cevabı maalesef bulunmamaktadır. Aldatma bazen gönül bağının başka bir kişi ile kurulması yoluyla olmakta bazen bu durum cinsel anlamda yaşanmaktadır. Her ikisi de kadın için oldukça inciticidir. Bazı kadınlar bu durumu kaldıramayıp boşanma yoluna giderken bazıları yuvam yıkılmasın diyerek bu duruma katlanır.

Aldatan Erkeğin Pişman Olduğunu Anlama Yolları

Erkek, yaşadığı ilişkiden sıkılarak yeniden evine ilgi göstermeye başladıysa bunu davranışlarının dışında sözleri ile de destekler durumdaysa erkeğin pişmanlığından bahsedebiliriz. Ancak bu onun aynı davranışı yeniden yapmayacağının bir kanıtı olamaz. Kaldı ki aldattıktan sonra pişman olup af dileyen affedilince bir süre sonra yine aldatan erkeklerin sayısı hiç de küçümsenecek oranda değildir. Aldatmadan dolayı pişmanlık duymak erkek için ilişki kurduğu ikinci kadının kendisine gerektiği özeni göstermemesi nedeniyle yaşanabilir. Bu durumda erkek ailesini hiçe sayarak birlikte olmaya karar verdiği kadına olan ilgisini zamanla kaybedebilir.

Aldatmayı bir yaşam felsefesi haline getiren erkeklerin bulunduğu da bir gerçektir. Bu erkekler için “Aldatan Erkeğin Pişman Olduğunu Nasıl Anlarız?” sorusunun bir cevabı bulunmamaktadır. Çünkü aslında âşık olduğu kadın olsa bile onunla birlikteyken aynı anda başka birçok kadınla da birlikte olmak ister. Asla bir kadın ona yetmez. Bu durumda pişman olduğunu söylese bile bu erkek tipi için pişmanlık sadece eşi ya da sevgilisi onu affedene kadar sürecektir. Sevdiği kadını kaybetmeyi istemeyip aynı zamanda diğer kadınlardan da vazgeçemez. Bu durumda aldatıldığını fark eden kadın, erkeği bir kez affettiğinde onun bu hatayı yeniden yapmasına da müsaade etmiş olur. Aldatma bazı durumlarda istisnalar için geçerli olsa da kişinin bilinci yerinde değilken meydana gelebilir. Buna da gerçek bir aldatma diyemeyebiliriz. Bu durumdaki kişinin ise gerçek bir pişmanlık duyduğundan bahsedebiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir